Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zoals ook in onze kernwaarden (ontzorgen en totale ondersteuning) is terug te vinden, neemt de DAIV groep haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van haar werkzaamheden en de producten welke wij hierbij gebruiken.

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) noemen wij dit.
De DAIV groep verstaat hieronder: zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van alle belanghebbenden. De klant, de consument, de medewerkers, de onderneming en ons erfgoed, zijnde het milieu.
De DAIV groep onderneemt maatschappelijk verantwoord en richt haar activiteiten bewust op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit. Daarin zoeken wij steeds opnieuw naar een zorgvuldige balans, door op een actieve en transparante manier verantwoording af te leggen aan alle belanghebbenden en het voeren van een open dialoog.

De DAIV groep durft zelfs nog een stapje verder te gaan en richt zich op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.
MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Onze uitgangspunten zijn hierbij: MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creƫert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.