Daiv Installatie

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat naast onder andere de licht kwaliteit ook de lucht kwaliteit van betekenend belang is voor de gezondheid en dus het welzijn van de mens. Een raam openzetten om de frisse lucht binnen te laten is niet afdoende om dat welzijn te waarborgen. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de luchtkwaliteit binnen (half) gesloten ruimtes. Een prettige en gezonde werkomgeving zorgt er immers voor dat mensen zich 'lekkerder' voelen. Een directe resultante van een goed 'luchtbeheer' is een afname in bijvoorbeeld het ziekteverzuim.

Met de hedendaagse technieken welke gehanteerd worden door de divisie Installatie, brengen wij nauwkeurig in kaart waaraan de luchtkwaliteit in uw situatie aan moet voldoen. Door het installeren van duurzame installaties zorgen wij voor de juiste toe- en afvoer van lucht. Bij lucht toevoer wordt de buitenlucht aangezogen en gefilterd zonder dat u gehinderd wordt door hard blazende roosters en kleppen. De lucht verversingssystemen van DAIV Installatie werken met een separate aan- en afvoer techniek, waarbij zowel de toevoer als lucht afvoer en Co 2 afvoer continue gemeten worden. Op deze manier ontstaat er een ideaal luchtklimaat.

Ook de brandveiligheid en het doorslaan van brand door het systeem wordt verhinderd door gebruik te maken van brandwerende materialen en mechanische brandkleppen.
Naast het menselijk welzijn en de brandveiligheid staat ook het energieverbruik van de installaties op een gedeelde eerste plaats. Door slim gebruik te maken van enkele natuurwetten hebben wij het energieverbruik tot een minimum kunnen reduceren. Denk hierbij aan vliegwiel constructies en het optimaal gebruiken van drukverschillen.